آرشیو موضوعی
جدیدترین مطالب


تعبیر خواب لخت شدن

لخت شدن

تعبیر خواب لخت شدن به روایت معبران

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :

لباسهایتان را در می آورید :بدگوئی ازروی بدجنسی باعث عذاب شما می شود

شما در مقابل دیگران لباستان را در می آورید : دیگران پشت سر شما بدگوئی می کنند

اشخاص دیگر لباسشان را در می آورند : شخصی که دوست دارید به ملاقاتتان می آید

در منزل دیگران لباستان را در می آورید : پول زیادی بدست می آورید

در مهمانخانه لباستان را در می آورید : در عشق راضی و شاد خواهید بود

یک زن و شوهر در یک اطاق لباسشان را در میاورند : کارهایتان به بدی پیش می رود

در مقابل مردم لخت می شوید : غم عمیقی وجودتان را در بر می گیرد .
حرف اول کلمه ای که درباره آن خواب دیده اید را انتخاب کنید

 آ   ا   ب   پ   ت   ث   ج   چ   ح   خ   د 
 ذ   ر   ز   ژ   س   ش   ص   ض   ط   ظ   ع 
 غ   ف   ق   ک   گ   ل   م   ن   و   ه   ی 

تعبیر خوابی که مشاهده می کنید یکی از جامع ترین و کامل ترین مجموعه های گرد آوری شده تعبیر خواب اینترنتی آنلاین می باشد .
در این تعبیر خواب آنلاین از روایت های مُعبّر های معروفی همچون امام جعفر صادق ، محمد بن سیرین ، منوچهر مطیعی تهرانی ، حضرت دانیال نبی ، ابراهیم کرمانی ، لیلا برایت ، علامه مجلسی ، یوسف نبی ، جابر مغربی ، آنلی بیتون و لوک اویتنها و همچنین از کتاب سرزمین رویاها نیز استفاده شده است .
جدیدترین مطالب
پربازدید ترین مطالب